Třídíme odpad

Běžný komunální odpad tak i vytříděný odpad si prosím průběžně vynášejte sami!

Do běžného komunálního odpadu nepatří ty odpady, které lze vytřídit a recyklovat.

Před kolejí jsou jak černé kontejnery na smíšený odpad, tak i kontejnery na odpad tříděný:

  • Plasty
  • Papír
  • Sklo
  • Nápojové kartony
  • Hliník (konzervy, plechovky od nápojů…)

Jak správně třídit se můžete dočíst např. na jaktridit.cz.

  • Autor: Webmaster
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: