Kolejní rada

Václav Kinský – předseda

  • v.kinsky@seznam.cz
  • Pokoj 1001 B

Pavel Ovčička – místopředseda

  • ovcp00@vse.cz
  • Pokoj 804 B

Vojtěch Sukup – zapisovatel

  • xsukv01@vse.cz
  • Pokoj 906 A

Miroslav Halaj – člen

  • miroslav.halaj53@gmail.com
  • Pokoj 1001 A

Le Tuan Anh – člen

  • tuananhle@seznam.cz
  • Pokoj 804 B